Veel van mijn beelden komen ’tot mij’ , als fragmenten binnen een reflectie van de realiteit die zich in beleving en emotie net zo voordoet als de zichtbare realiteit. Bij sommige voorstellingen heb ik een heldere indruk van een symboliek die klopt met de ervaring of emotie van dat beeld, anderen doen zich voor als een vergankelijke, fragiele beleving die ik voor een moment kan koesteren. Toch laten beiden me niet los en komen vaak tot mij terug. Ik leg ze vervolgens vast op doek.

Ruben Bruggeling