Mijn werken omhelzen met hun symbolische vorm vaak gedeeltes van fysieke en / of herkenbare taferelen. Het afgebeelde verhuld, maar op hetzelfde moment onthuld een diepere laag van dat wat eigenlijk wordt voorgesteld in haar vertelling. Deze gelaagdheid verbindt de kijker met een innerlijke confrontatie; datgene wat zichtbaar is is niet per se datgene wat werkelijkheid is, en andersom is datgene wat afgebeeld is een spiegel van wat werkelijk is. Voor mij brengen mijn werken dan ook altijd een zekere rust en contemplatie met zich mee; zij troosten mij als het ware met ‘de realiteit’ zoals die zich aan mij voordoet.

Ruben Bruggeling